Make your own free website on Tripod.com

:::VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ:::


MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Günlük işlenen konuları aynı gün evde bol bol tekrar ediniz.
*Ezberden uzak bol alıştırma çözünüz.
*Önce sorulan soruda ne demek isteniyor onu anlayıp,sonra çözüme geçiniz.
*Genel kurallar ve teoremleri ezberlemeden öğreniniz.(Nereden nasıl geldiğini biliniz.)
*Mümkünse bir arkadaşınızla birlikte çalışınız,eksiklerinizi karşılıklı olarak tamamlayınız.
*İşlenen konuyla sorulan soru arasında bağlantı kurarak ,çözüm için hangi bilginin kullanılacağını iyi tespit ediniz.
O anda başka şey düşünmeden o konuyla ilgili bildiğimiz şeyleri kafanızda canlandırarak hangi bilgiyi kullanacağınıza karar veriniz.
”Ben bu işi yaparım”diyerek başlayınız,korkmayınız.
*Anlamadığınız konuları öğretmene anlayıncaya kadar sorunuz.


EDEBİYAT DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Derse hazırlıklı geliniz,yabancı sözcüklerin anlamını bulunuz.
*Güzel konuşabilmek ve dilinizi geliştirebilmek için ders dışı kaynaklar üzerinde çalışma yapınız.(Roman,şiir,kitap,gazete vb.okuyunuz.)
*Ödevlerinizi günü gününe yapınız.
*Özellikle 3.sınıfta konular işlenilirken şair ve yazarların yaşadığı dönem ve sanatçı kişiliklerini biliniz,konuyla bu dönem arasında bağlantı kurunuz.


FİZİK DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Kendi kendinize konuyu defalarca okuyunuz,derse hazırlıklı geliniz.
*Dersde öğretmeni iyi dinleyiniz,anlamadığınız yerleri sorunuz.
*Konuyla ilgili bol alıştırma yapınız.
*Ders çalışırken sadece deftere bağlı kalmayıp değişik kitaplardan da çalışınız.
*Konu ile ilgili neden?niçin?sorularına yanıt arayarak ders çalışınız.
*Mutlaka yazarak,dersi ezberleyerek değil ,anlayarak çalışınız.


KİMYA DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Kimya dersini (diğer sayısal derslerde de)sözel bir ders gibi okuyup geçmeyiniz,yazarak çalışınız.
*Belirli konular ve önemli formülleri ezberleyiniz.
*Yardımcı kitapları da kullanınız.
*İlk konuları bira da olsa anlamadan sonraki konulara geçmeyiniz.


YABANCI DİL DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Dersi çok dikkatli dinleyiniz,kelimelerin telaffuzlarını öğrenmek için derse aktif olarak katılınız.
*Bol bol okuma ve yazma alıştırmaları yapınız.
*O gün derste geçen kelimelerin anlamlarını eve gidince öğreniniz.
*Yazarak çalışınız
*Her kelimeyi cümlede kullanmaya çalışınız.
*Konuyla ilgili alıştırmaları bol bol yapınız
*Ödevleri günü gününe çalışınız.
*Temelden çalışınız(Ta 1.sınıftan itibaren),eksikleriniz varsa en kısa zamanda gidermeye çalışınız.
*Konuyu bir bütün halinde kavramaya çalışınız.Kelimeleri inceledikten sonra konuyu anlayarak deftere yazmaya çalışınız.
*Sınıfta devamlı konuşma çabası içerisinde bulunuz.
*Bu dersi gözünüzde büyütmeyiniz,kendi diliniz gibi bir dil olduğunu bunu da birilerinin konuştuğunu asla hatırdan çıkarmayınız.


BİYOLOJİ DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ.
*Yazarak ve şekil çizerek çalışınız.
*öğretmeni derste dinleyiniz,dersi kaçırmayınız.
*Derse hazırlıklı geliniz.
*Akşam o günkü dersi gözden geçirerek not eksikliğinizi gideriniz.
*Hafta sonunda geçmiş konuları aralıklı tekrar ediniz.
*Yaşadığınız çevre ile bağlantı kurarak derste öğrendiğinizi kendinize göre uygulamasını yapmaya çalışınız.
*Her bölümün sonundaki soruları kendiniz cevaplamaya çalışınız.
*Laboratuar deneylerine hazırlıklı gelip bizzat katılınız,deney sonuçlarını kendiniz bulunuz.
*Üniversiteye hazılık sorularını cevaplandırmaya çalışınız.


TARİH-COĞRAFYA DERSLERİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Bol bol okuyunuz,kitabı okuyup anlatmaya çalışınız.
*Yine olmazsa yazarak çalışınız.
*Harita kullanarak çalışınız.
*TV’de belgeselleri,tarihi filmleri izleyiniz(Ülkelerin tanıtımı,dağların oluşumu).
*Tarihi olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendiriseniz öğrenmeniz kolaylaşacaktır.
*Geçmişteki tarihi olaylar arasında bağlantı kurarak öğreniniz.
*Tarihi ve sosyal olaylarla coğrafi çevre arasında ilişki kurunuz.
*Tarihi olayları zamanları ile öğreniniz,olayların geçtiği çağın özelliklerini düşünüp değerlendirmek öğrenmeyi kolaylaştıracak,kalıcı bilgi edinmenzi sağlayacaktır.


FELSEFE DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Derse hazırlıklı geliniz.
*Felsefede düşünme sistemlerini olduğu gibi kabul etmeyip,eleştirici bir yaklaşımla o görüşe karşı çıkabilmeyi öğreniniz.
*Sosyolojide öğrenilen konuları sosyal çevreyle bağlantı kurarak değerlendiriniz.
*Bol bol tartışmalara katılınız.
*Mantık da bol alıştırma yapınız.
*Kavramları sözlük veya ansiklopediden öğreniniz.
*Felsefe yapabilmek için sık sık kitap okuyunuz.
*Düşünmenin önemli olduğuna inanınız.Çünkü hayat bir felsefedir.


GEOMETRİ DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ.
*Önce geometrik kavramlar öğrenilmeli.

*Özellikle üçgenle ilgili özellikler mutlaka en güzel şekilde bilinmelidir.Gerekirse üçgenle ilgili soruları çözmeye başlamadan önce bu özelliklerin bir kağıda özeti çıkarılmalıdır.
*Bütün bu özellikleri çevremizdeki üçgen şekillerle bağlantısını kurmaya çalışalım.
*Mutlaka ama mutlaka günde en az 10 geometri sorusu çözünüz.
*Soruda verilenlerin mutlaka o sorunun çözümünde kullanılması gerektiğini unutmayalım.Bunu kullanırken de verilenin hangi özellikle ilgili olabileceğini tespit ediniz.
*Dersde en güzel şekilde anlasanız bile tekrar ederken:” Daha değişik nasıl yapılabilir?”sorusuna cevap aramadığınız müddetçe o anladığınız buharlaşıp,kabınız yine boş hale gelecektir.
*ÖSS’de matematik sorularının üçte birinin Geometri sorularından oluştuğunu aklımızdan kesinlikle çıkarmayalım.

Not :Herhangi bir ders için geçerli olan yöntem diğeri için de geçerli olabilir.Ancak ağırlıklı olarak belirtilen yöntemler geçerlidir.