Make your own free website on Tripod.com

  1-DERS ÇALIŞMADA VERİM ELDE ETMENİN İLK UNSURU İSTEKLİLİKTİR Öğrencilerimizi ders çalışmaya istekli hale getirmek için neler yapabiliriz?
1. Öğrenciye eğitim görmenin gerekleri açıklanmalı,ona geleceğe ilişkin planlar yapmasında bir amaç belirlemesinde yardımcı olunmalıdır.
2. Öğrencinin başarılarını takdir edin. Ondan çok şey bekleyerek korkutmayın,kendine güvenini kırmayın.başarısız olduğu zamanlarda bile ona başarabileceğini,buna inandığınızı belli edin.
3. İnsanlar,sonunda bir sınama-ölçme-değerlendirme olan konulardan kaygı duyarlar. Bu kaygının rahatsız edici boyutta olmasını engellemek için öğrencinize güven verin.
4. Öğrenciyi ders çalışmaya istekli kılmak için önlemler alın. Sevmediği veya zorlandığı bir dersi çalıştıktan sonra onun sevdiği bir şeyi yapmasına izin verin. Onu takdir edin. Çalışma sonrası birlikte güzel vakit geçirmek için anlaşmalar yaparak ders çalışmayı zevkli bir hale getirebilirsiniz.
5. Öğrenciler kendilerini belli bir amaca yönlendirirken temelde iki yöntemle çalışırlar: Birincisi korku veya korkutma yoluyla ders çalışmaktır. Bu yöntemle yapılanlar değil yapılamayanlar görülür. İkinci yöntem teşvik duygusuna dayanır. Burada belirlenen amaca ulaşmanın olumlu sonuçları düşünülür.Saptanan amaca ulaşmak için atılan her olumlu adımın görülür ve teşvik edilir. Bu motivasyon tarzında yapılamayanlar değil yapılanlar görülür.

2-ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ
1. Çalışmaya başlamadan önce çalışma ortamının hazırlanması gerekir. Bu ortam mümkün olduğunca iyi havalandırılmalı ve sessiz olmalıdır.
2. Çalışma masası derli toplu olmalı,masa üzerinde çalışma araç-gereçlerinden başka şey bulunmamalıdır.
3. Çalışma masası sadece ders çalışmak için kullanılmalıdır. Çalışma masasına oturulduğu zaman masa çalışmak için uyarıcı olur.
4. Ders çalışma ortamında resim, poster,afiş bulunması dikkati dağıtır. Yine ders çalışırken müzik dinlemek de yoğunlaşmayı engeller. İnsan aynı anda birçok uyarıcıyı alabilir ancak bunlardan birisine dikkatini verebilir. Bu nedenle ya ders çalışılmalı ya da müzik dinlenmelidir. Müziği ödül olarak kullanmak yani çalışmadan sonra müzik dinlemek en doğrusudur.
5. Ders çalışırken televizyon ve telefondan uzak durun. Yatarak ders çalışmayın. Bundan tek sonuç çıkar uyumak ve gevşemek.
6. Çalışmaya başlamadan önce hafif bir kahvaltı yapılmalıdır.
7. Çalışma sırasında hayal kurmaya başlarsanız bir kağıda işaretler koyarak bunu her seferinde azaltmaya çalışın.

3-PLANLAMA
1. Başarısızlık nedenlerinden en önemlisi öğrencilerin nasıl ders çalışacağını bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Öğretim faaliyetlerini planlamadan önce şu formülü göz önünde tutmalıyız: 5 N Formülü
a-Neyi öğreniyorum? (KONU)
b-Niçin öğreniyorum? (AMAÇ)
c-Nasıl öğreneceğim? (YÖNTEM)
d-Nelerle öğreneceğim? (KAYNAK VE ARAÇLAR)
e-Ne kadar öğrendim? (DEĞERLENDİRME)
2. Başarıya ulaşmak için şunlar gereklidir: " Kendini tanımak,yeteneklerini ve sınırlarını bilmek. " Zamanı iyi kullanmak. " Amaç belirlemek (uzun ve kısa vadeli amaçların belirlenmesi) " Öğrenme stillerini bilmek(Görsel,işitsel ve dokunsal öğrenme stilleri) " Tekrar -Ard arda uzun tekrarlardan çok,aralıklı kısa tekrarlarla öğrenilenler daha kalıcı olur.
3. İnsan yoruldukça dikkati daha çabuk dağılır. Bu nedenle çalışmalarınızda 5-10 dakikalık dinlenme araları verin.
4. Çalışmalara küçük adımlarla başlamak gereklidir.Bilinenden yola çıkıp bilinmeyene adım adım ilerleyin.
5. Not tutmak,duyduklarınıza mantıklı bir çerçeve sağlayarak dersi etkin bir şekilde dinlemenizi sağlar,öğrenmeyi kolaylaştırır. Derslerde not tutarken şu noktalara dikkat edin: " Notlarınızı küçük bir kağıda sıkıştırmayın. " Sayfa kenarlarında yeterli boşluk bırakın. " Sizin için anlamlı kısalmalar yaparak not alırsanız zamandan tasarruf da etmiş olursunuz. " Konuşmanın hızlı olduğu ve not alamadığınız yerlerde çizgiler koyun.bu kaçırdığınız sözcüklerin yaklaşık miktarını belirler ve daha sonra tamamlamanızı sağlar.
6- Etkinliklerinizi,çalışma,dinlenme ve eğlence kurallarına göre düzenler ve planlarsanız başarı kendiliğinden gelecektir.
4-PROGRAM YAPMAK
Öğrencinin bir çalışma programı olmalıdır. Bu onu hem ders çalışmaya istekli kılacak,hem de öz disiplinini geliştirmesini sağlayacaktır.Yapılacak program gerçekçi olmalı,öğrencinin kapasitesine ve koşullarına uygun olmalıdır. Ders çalışma programı hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir: " Ders çalışmaya okuldan eve geldikten en az yarım saat sonra başlanmalıdır. Yemek saatine kadar önemli derslerin bitirilmesine önem verilmelidir.Uyku ve dinlenme zamanlarını öncelikle planlamak gereklidir. " Her çalışmadan sonra 5-10 dakikalık tekrara yer verilmelidir. " Yorgunluk,açlık,hastalık gibi durumlar söz konusuysa ders çalışılmamalıdır. " Program esnek olmalı ,öngörülemeyen durumlara göre değiştirilebilmelidir. " Programda dersler önem derecesine göre sıralanmalı,çalışmaya zor konulardan başlanmalıdır. Öğrenmenin büyük kısmı okulda gerçekleşir. Evde yapılacak çalışmalar öğrenilenlerin pekiştirilmesini ve unutulmamasını sağlar. Ne sadece dersi dinlemek ne de sadece evde çalışmak yeterli olur. Her ikisinin de kollektif bir şekilde yürütülmesi gereklidir.
5-ÖĞRENİLENLERİN TEKRARI