Make your own free website on Tripod.com

Rehberliğin Tanımı

Rehberliğin anlamı üzerinde daha önce sıralanan genellenmeleri geçerli sayarak şöyle bir tanım yapılabilir: rehberlik kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum olması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımdır.

Rehberliğin Amacı

Rehberliğin anlamı ilke veya kavramları bütünü ile rehberliğin amacını yansıtır.Ancak ayrı bir başlık altında rehberliğin amacını özetlemek gerektiğinde bunu rehberlik kuram ve uygulamaları ile erişilmek istenen bir sonuç olarak alma zorunluluğu vardır. Rehberlik çalışmaları ile erişilmek istenen bir sonuç olarak; rehberliğin amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

Rehberliğin İlkeleri

1.Rehberliğin insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.

2.Rehberlik uygulamalarında örgenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir.

3.Rehberlik anlayışı,her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez alan bir eğitim sistemini öngörür.

4.Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarını, problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.

5.Rehberlik bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir düzeyde geliştirmesi için öğrenci ile iş birliği içindedir.

REHBERLİK SERVİSİNİN ÇALIŞMA ALANLARI

ÖSS Danışmanlığı Mesleki tercihler                                                                                                               

Alan seçimleri

Okul kuralları

Sınıf geçme yönetmeliği

Öğretmen öğrenci iletişimini geliştirme

Bireysel psikolojik danışma

Grupla psikolojik danışma

Kişisel gelişim için kendini tanıma

Çeşitli envanter ve test uygulamaları yapma

Heyecanını yenme yöntemleri

Stresle baş etme yöntemleri

Verimli ders çalışma yöntemleri

Ders programı hazırlama

Hayata hazırlayıcı bilgiler sunma

REHBERLİKLE İLGİLİ TESTLER

1. Bireyi tanıma teknikleri

Problem tarama

Sosyometri

Kimdir bu

Kime göre ben neyim

Başarısızlığın nedenleri

2. Mesleki rehberlikle ilgili testler

Akademik benlik kavrama envanteri

Mesleki yönelim envanteri

Mesleki olgunluk envanteri

3. Kişilik testleri

Hacettepe kişilik envanteri

4. Psikolojik durum belirleme testleri

Ratwn atılganlık envanteri

Edwar kişisel tercih belirleme envanteri

Cümle tamamlama testi

Benlik tarama

Sınav kaygısı

Depresyon testi