Make your own free website on Tripod.com

Bir Kimya Problemi Nasıl Çözülür?

 
Kimya derslerinde karşılaşılan problemler çok karmaşık görünse de, aslında oldukça basittir....Ama,sabırla bu basamakları izleyip problemleri çözdükçe alacağınız lezzet ve başarma duygusu ile bütün sıkıntıları bir kenara atacağınızı da hiç bir zaman unutmayın.
 

Bir Kimya Problemi Nasıl Çözülür?

 

Kimya derslerinde karşılaşılan problemler çok karmaşık görünse de, aslında oldukça basittir. Kimya problemlerinin çözümünde farklı yollardan giderek aynı sonuca varmak mümkündür. Yeter ki, verilen ve istenenler belirlensin. Burada, bir kimya probleminin çözümünde dikkat ve takip edeceğimiz bazı önemli noktalardan bahsedeceğiz.

 

İlk olarak problemi dikkatlice okuyun. Okurken kesin olarak problemde nelerin verilmiş olduğuna ve neyin sorulduğuna dikkat edin. Varsa bütün özel şartları inceleyin. Problemde geçen terim ve birimlerin anlamlarını kimyasal reaksiyon varsa denklemlerini bilip bilmediğinizi kendinize sorun. Bilmiyorsanız önce bunları öğrenin.

Kimya problemlerinin çözümünde öğrencilerin en fazla zorluk çektikleri nokta, sorudaki terim ve birimlerle, kimyasal reaksiyonların denklem, ürün ve denkleştirmelerini bilemediklerinden uygulamada nasıl davranmaları gerektiğini kestirememeleridir. Unutulmamalıdır ki bir problemi iyi anlamak problemin çözümünde önemli bir yer tutar. 

 

İkinci olarak problemi nasıl çözeceğinizi ayrıntılı olarak planlayın. Problemi çözerken ne yapacağınızı ve bunu neden yapacağınızı bilerek hareket edin. Daima problemin en kısa yoldan çözülmesini hedefleyin.

 

Üçüncü olarak problemin çözümü sırasında matematiksel işlem yapılırken, hangi sayının neyi ifade ettiğini ve hangi birimleri gösterdiğini kesin olarak belirtin. Meselâ, 3,6 gram suyun kaç mol olduğunu bulurken,

 3,6 ÷ 18 = 0,2 şeklinde kısaca yazmak yerine,

3,6 gram su ÷18 g/mol su = 0,2 mol su

olarak yazın. Sayıları böldüğünüz gibi birimleri de bölün. Daha sonra bulduğunuz neticenin birimi ile size sorulan birimin aynı olup olmadığını kontrol edin. Farklı ise ya hatalı çözüm yapılmıştır ya da problemde istenen birime çevirme işlemi unutulmuştur. Bu işlemleri kontrol edip, sonuca gidin.

Bazı kimya problemlerinin çözümünde denklem kurmak gerekebilir. Böyle problemlerde kurulacak denklemin mümkün olduğu kadar en basit şekilde olmasını sağlayın. Bunun için kurulacak denklemin mümkünse bir bilinmeyenli olanını tercih edin.

 

Dördüncü olarak problemi çözdükten sonra, akla uygun ve makul olup olmadığını görmek için cevabınızı inceleyin. Meselâ 3,2 gram suda 4 gram oksijenin bulunduğunu hesaplamışsanız bu cevabın makul olmadığı malûmdur.

Son olarak bir problemin nasıl çözülmesi gerektiğini anlamadıysanız kesinlikle hemen geçmeyin, en kısa sürede bir başkasının problemi anlatmasını sağlayın. Çünkü, sonraki problemleri çözebilmeniz için bir öncekini anlamış olmanız gerekmektedir. Bir problemi kendinize anlattırdıktan sonra açıklamalar henüz hatırınızda iken benzer problemleri çözün, bu suretle açıklama hafızanıza yerleşsin.

Yukarıda herhangi bir kimya probleminin çözümü için anlatılan basamaklar size sıkıcı gelebilir. Ama, sabırla bu basamakları izleyip problemleri çözdükçe alacağınız lezzet ve başarma duygusu ile bütün sıkıntıları bir kenara atacağınızı da hiç bir zaman unutmayın.